เครื่องทาบบัตร/ Key Card
เครอื่งสแกนใบหน้า / Face Scan
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ Finger Scan
เครื่องบันทึกเวลาทำงาน
ระบบประตูโรงแรม/HOTEL LOCK
ระบบไม้กั้นทางเดิน/ไม้กั้นรถยนต์
อุปกรณ์เสริม/ Accessories
กล้องวงจรปิด
Intercom
ดาวร์โหลดโปรแกรม