ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.โซลูชั่น เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.โซลูชั่น เซอร์วิส เริ่มต้นดำเนินธุรกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยทั้งระบบ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย และได้รับการแต่งตั้งจากทาง บริษัท แซดเค อินฟอร์เม ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า อาทิ ระบบสแกนลายนิ้วมือ (Fing erprint) ระบบบันทึกเวลา (Time&Attendace) ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ระบบเปิ ดปิดประตู (Access Control) ระบบบริหารจัดการลานจอดรถ (Car Park System) ระบบ ประตูโรงแรม (Hotel Locks) เครื่องตรวจจับวัสดุอันตราย ตรวจสแกนกระเป๋า เครื่องตรวจ จับโลหะ ประตูตรวจจับโลหะ (Walkthrough Turnstile Swing Gate) และได้รับการแต่งตั้ง จากทาง บริษัท ไอคอน โปร ซีเคียวริตี้ จำกัด (Icon CCTV) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์อื่นๆ.

N.A.มีสินค้าจำหน่ายหลากหลายรุ่นไว้ให้บริการ ตามความต้องการของผู้ใช้ พร้อมทั้ง รักษาคุณภาพสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วาง ใจ ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรา และยังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาทั้งก่อน เเละหลังการขาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายรายย่อยทั่วไปนำสินค้าไปต่อยอดเพิ่มมูล ค่าทางการค้ากับกลุ่มผู้ใช้. ห้างหุ้นส่วน เอ็น.เอ.โซลูชั่น เซอร์วิส มีความมุ่งมั้้นที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความ เข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี รวมถึงฝึกอบรมจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการกับลูกค้า และเห็น ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งก้าวเดินเคียงคู่ไปด้วยกัน.

เครื่องทาบบัตร/ Key Card
เครอื่งสแกนใบหน้า / Face Scan
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ Finger Scan
เครื่องบันทึกเวลาทำงาน
ระบบประตูโรงแรม/HOTEL LOCK
ระบบไม้กั้นทางเดิน/ไม้กั้นรถยนต์
อุปกรณ์เสริม/ Accessories
กล้องวงจรปิด
Intercom
ดาวร์โหลดโปรแกรม