คุณสมบัติ 

  • รองรับ 500 ลายนิ้วมือ และเก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 50,000 รายการ
  • หัวอ่านคริสตัลแข็งแรง ทนทานสามารถกำหนดเวลาเข้า-ออกที่หน้าเครื่อง
  • ออกรายงานได้โดย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
  • ตั้งโต๊ะ หรือ ติดผนังได้
  • ตั้งเวลาทำงาน คำนวณเวลาทำงานบนตัวเครื่อง
  • กำหนดกะ และตารางเวลาให้พนักงานแต่ละคนได้
  • รายงานเข้า-ออก สรุปขาด ลา มา สาย และ OT
  • จอสี LCD เมนูและเสียงพูดเป็นภาษาไทย
  • โอนถ่ายข้อมูล ผ่าน USB Flash Disk หรือโอนถ่ายข้อมูลผ่าน สาย USB DATA LINK

Technical Specification

Algorithm Version

ZKFinger VX 10.0

User Capacity

500

Fingerprint Capacity

500

Transaction

50,000

Power Supply

5V 800mA

Communication

USB Host/Client

Standard Functions

Scheduled-bell,SSR recorder,9Digit User,T9 Input,Record

Dimension

185*140*30mm